Cursuri personalizate

CADET Training concepe, dezvoltă și livrează programe de pregătire personalizate, conform cerințelor specifice ale fiecărui client.

Beneficiile unui curs personalizat:

 • Alegerea perioadei și locului de desfășurare
 • Personalizarea tematicii de curs
 • Consultanță specifică
 • Confidențialitate
 • Costuri reduse.

Solicitati o intalnire la sediul companiei dvs aici!

Cariere

În spatele fiecărui rezultat pozitiv sunt oamenii și de aceea noi căutăm să atragem, să dezvoltăm, să motivăm și să îi păstrăm pe cei mai buni.

Suntem în permanență în căutare de noi colegi și colaboratori, oameni cu talent, abilități și bine pregătiți.

Asteptăm CV-urile Dvs. la adresa de email info@cadettraining.ro

Vă mulţumim.

Știri
» Zece efecte psihologice surprinzătoare:

1. Efectul subaprecierii. 2.    Efectul Bystander. 3. Circuitul râsului. 4. Cutia Adevărului. 5. ''Superioritatea ochilor''. 6. Vocile halucinante diferă de la un stat la altul. 7. Efectul depresiei. 8. Nu există diferenţe între îndrăgostiţi şi cei cu tulb ... continuare

» Cum putem deveni mai deştepţi? Cele mai noi descoperiri ale ştiinţei

„Există două tipuri de oameni”, afirmă Carol Dweck, psiholog la Universitatea Stanford, „în ceea ce priveşte inteligenţa”. Dweck a descoperit că oamenii fie consideră că inteligenţa individuală constituie „o cantitate finită, pe care nu o putem îmbunătăţi”, fie aderă la o „teor ... continuare

Newsletter

Consultanță

Oferim servicii de consultanţă în afaceri, antreprenoriat, planificare strategică, marketing, vânzări, resurse umane, management operaţional, project management, consultanţă financiară, consultanţă în accesarea și gestionarea proiectelor finanțate din fondurilor europene, consultanță în Implementarea Sistemelor de Control Managerial în conformitate cu OMFP nr.946/2005 republicat, consultanță în Elaborarea/Revizuirea Standardelor Ocupaționale.

O consultanţă eficientă aduce organizaţiei beneficii substanţiale, optimizează resursele şi generează venituri noi. De aceea, colaborăm cu cei mai buni specialişti în domeniu pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate.

Consultanţi calificaţi vor răspunde solicitărilor dumneavoastră cu amabilitate, profesionalism și adaptabilitate.

Consultanță Elaborare/ Revizuire Standarde Ocupaționale                                                           

CADET Training derulează programe de formare profesională și vine în întâmpinarea nevoilor manifeste a tuturor celor care doresc să inițieze proiecte de elaborare a standardelor ocupationale în vederea posibilității derulării programelor de formare profesionala autorizate.

De aceea compania a creat un compartiment de consultanță care va asigura cadrul specific și necesar   parcurgerii etapelor de pregătire și elaborare a analizelor ocupaționale, a standardelor ocupaționale și a calificărilor pentru orice domeniu ocupational.

Domenii ocupaționale pentru care pot fi elaborate standarde ocupaționale:

 • Agricultură, piscicultură, pescuit, economia vânatului;
 • Protecția mediului;
 • Geologie, industrie extractivă, energetică;
 • Chimie, petrochimie;
 • Electrotehnică, automatică, electronică, informatică/tehnologia informației;
 • Metalurgie feroasă și neferoasă, produse refractare;
 • Construcții de mașini, mecanică fină, echipamente și aparatură;
 • Silvicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului, celuloză și hârtie;
 • Materiale de construcții, industria cimentului, industria sticlei și a ceramicii fine;
 • Construcții;
 • Industria alimentară, a băuturilor și a tutunului;
 • Industria textilă, confecții, pielărie, încălțăminte;
 • Transporturi;
 • Poștă și telecomunicații;
 • Mass-media, edituri și tipografie;
 • Comerț;
 • Activități financiare, bancare, de asigurări;
 • Administrație și servicii publice;
 • Turism, hoteluri, restaurante;
 • Educație și formare profesională, cercetare-proiectare, cultură, sport;
 • Sănătate, igienă, servicii sociale;
 • Artizanat și meșteșuguri tradiționale;
 • Alte industrii și servicii.

Cadrul Național al Calificărilor:

 • este un instrument elaborat de Autoritatea Națională a Calificărilor pentru dezvoltarea și clasificarea calificărilor în concordanță cu un set de criterii specifice nivelurilor de învățare dobândite.
 • cuprinde toate rezultatele învățării independent de rutele de învățare.
 • creează premizele pentru îmbunătățirea calității, accesibilității, a legăturilor și recunoașterii calificărilor pe piața muncii, în România și la nivel internațional  (conform Recomandarii Parlamentului European din 23 aprilie 2008, Anexa I).

Pentru asigurarea relevanței calificărilor, este de dorit ca acestea să fie dezvoltate pe baza analizelor ocupaționale, al căror rezultat sunt standardele ocupaționale.

Analiza ocupațională evidențiază:

 • activitățile, rezultatele acestora, reperele calitative asociate rezultatelor, contextele în care se pot desfășura activitățile, cunoștințele, deprinderile și atitudinile necesare realizării cu succes a activităților presupuse de ocupație,
 • gradul de complexitate, autonomie și responsabilitate în practicarea unei ocupații, ceea ce permite încadrarea acesteia într-un anumit nivel de referință al Cadrului Național al Calificărilor.

Standardele ocupaţionale:

 • sunt documente care specifică ceea ce o persoană trebuie să cunoască şi să fie capabilă să facă, pentru a fi considerată competentă la locul de muncă.
 • definesc un reper de ordin calitativ general acceptat, care ia în considerare toate cerinţele obligatorii specifice locului de muncă.
 • descriu rolurile şi activităţile specifice unei arii ocupaţionale.
 • se focalizează pe ceea ce trebuie să se realizeze pentru a atinge rezultatele aşteptate într-o activitate profesională şi nu pe modalităţile de obţinere a acestora.

Aria ocupaţională se relaţionează cu un grup de ocupaţii care au caracteristici tehnice/economice/sociale similare şi acelaşi grad de autonomie şi responsabilitate.

Calificarea:

 • este documentul standard care descrie rezultatele învăţării în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, specificate în standardul ocupaţional.
 • este un set unic de competenţe care permit angajabilitatea unei persoane.

Standardele ocupaţionale şi calificările profesionale corespunzătoare pot fi folosite pentru :

 • dezvoltarea standardelor de pregătire profesională;
 • dezvoltarea unei structuri pentru formarea şi dezvoltarea profesională a angajaţilor;
 • informarea specialiştilor de pe piaţa muncii şi a furnizorilor de formare privind cerinţele dintr-o arie ocupaţională;
 • identificarea competenţelor pentru care dovezile de performanţă cerute au fost acceptate;
 • elaborarea fişelor de post;
 • recrutarea personalului;
 • dezvoltarea unui sistem stimulativ de evaluare a angajaţilor;
 • stabilirea sistemelor de management al calităţii;
 • elaborarea programelor de formare profesională.

REVIZUIREA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE

Revizuirea unui standard ocupaţional:

 • se poate realiza pentru o parte a acestuia sau pentru întregul document.
 • se realizează cu respectarea metodologiei de elaborare a standardului ocupaţional şi a calificărilor profesionale corespunzătoare.
 • este bazată pe informaţiile culese, analizate şi înregistrate în cadrul procesului de elaborare a analizei ocupaţionale.
 • elaborarea standardului ocupaţional începe numai după verificarea şi validarea analizei ocupaţionale de către experţii sectoriali desemnaţi de Comitetul sectorial (în conformitate cu prevederile Metodologiei de verificare şi validare a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor-M3).

Revizuirile pot fi motivate de:

 • Necesitatea unor modificări/completări/îmbunătăţiri aduse standardelor şi calificărilor profesionale existente ca urmare a dinamicii ocupaţiilor pe piaţa muncii;
 • Introducerea de noi tehnologii pe piaţa muncii;
 • Combinarea funcţiilor (activitate desfăşurată într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie) existente în economie;
 • Revizuirea unităţilor în scopul îmbunătăţirii procesului de formare;
 • Politici naţionale/europene menite a îmbunătăţi flexibilitatea forţei de muncă.

Verificarea şi validarea:

 • reprezintă activităţile finale din procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale şi calificărilor profesionale corespunzătoare.
 • sunt considerate măsuri de asigurare a calităţii care trebuie să garanteze atingerea celui mai înalt nivel de calitate al rezultatelor şi faptul că organizaţiile abilitate în domeniul standardelor ocupaţionale (Comitetele sectoriale) îşi asumă deplina responsabilitate privind conţinutul standardelor şi calificărilor profesionale corespunzătoare acestora.

Analizele ocupaţionale, standardele ocupaţionale şi calificările profesionale corespunzătoare acestora, verificate de către experţii sectoriali, verificate metodologic de direcţia de specialitate a ANC şi validate de către sector sunt aprobate de ANC şi înregistrate în Registrul Naţional al Calificărilor.

 

Consultanta în Implementarea Sistemelor de Control Managerial conform OMFP nr. 946/2005 republicat

CADET Training în parteneriat cu Lucas Consulting Partner Services - certificată conform standardului internațional de calitate ISO9001 realizează servicii de consultanta în vederea elaborării și dezvoltării sistemelor de control managerial conform OMFP nr. 946/2005 republicat adresat instituțiilor publice.

Venim în sprijinul dumneavoastră cu servicii de calitate și experienţă demonstrabilă.

Referințe:

Spitalul TBC Campulung-Argeș; Spitalul Judetean Giurgiu; Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fetesti; Spitalul Orășenesc Bolintin Giurgiu; Spitalul Municipal Pucioasa Dâmbovita; Spitalul Județean Slatina; Spitalul Municipal Videle; Spitalul Județean Târgu Jiu; Spitalul TBC Brașov; Centrul de Sănătate-RATB București; Spitalul TBC Izvoru Giurgiu; Spitalul TBC Valea Iașului Argeș; Spitalul Mioveni Argeș; Spitalul Ghimpați Giurgiu; Spitalul Dr I. Craciun Calinesti Arges; Spitalul Municipal Adjud Vrancea; Spitalul Mărășești Vrancea; Spitalul Vidra Vrancea; Spitalul Oltenița Călărași; Spitalul Petrila Hunedoara; Spitalul Runcu Târgu Jiu; Spitalul Municipal Corabia Olt; Spitalul Orășenesc Smeeni Buzău; Spitalul Orășenesc Brezoi Vâlcea; Spitalul Județean Brașov; Spitalul Bisericani Neamț; Spitalul Baia de Aramă Mehedinți; Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Sapoca Buzău; Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea Argeș; Spitalul Municipal de Urgență Roman Neamț; Spitalul municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș; Spitalul Orășenesc Nehoiu Buzău; Spitalul Universitar de Urgență Elias București; Spitalul Județean Slobozia; Spitalul Județean Turda; Spitalul de Urgență pentru copii „Marie Curie” București; Institutul Clinic Fundeni Bucureștiș Institutul Naţional de Endocrinologie C.I.Parhon București; Centrul de recuperare neuropsihomotorie “N. Robănescu” București; Spitalul de Urgență “Prof. Dr. D. Gerota” București; Spitalul de boli cronice “Sf. Luca” București; Spitalul Colțea București; Alfa Medical Services; Centrul Medical Humanitas; Centru medical din Chişinău; Penitenciarul Spital Poarta Albă; Centrul Medical Dacia International; Geneva Romfarm- distribuitor naţional de produse farmaceutice; Helios Medical - distribuitor naţional de dispozitive medicale; Tamisa Trading; Best; Sanident; Dentex Trading; Tehnical Dent; Nastimed; Denta Med; Maternitatea Euromaterna din Constanţa; Genesys Fertility Center Bucureşti; Centrul de fertilizaere Mureş; Direcția de sănătate publică Olt; Direcția de sănătate publică Giurgiu; Direcția de sănătate Publică Buzăuș Spitalul de boli infecțioase Brașov; Primăria Comunei Bucsani-Dâmbovița; Primăria Comunei Urdari Gorj; Primăria Comunei Varasti–Giurgiu; Ambulanța Giurgiu; Primaria Orașului Mioveni; Spitalul Orășenesc Oțelu-Roșu; Spitalul Orășenesc Regele Carol I Costești; Spitalul Municipal Curtea de Argeș; Spitalul Municipal Calafat; Primăria Comunei Bascov; Primăria Comunei Oarja; Primaria Comunei Suseni; Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte; Primăria Comunei Domnești Argeș; Primăria Orașului Costești; Direcția de Sănătate Publică Sibiu; Direcția de Sănătate Publică Harghita; Spitalul Județean de Urgență Argeș; Primăria Comunei Pietroșani; Ambulanța Harghita; Primăria Comunei Ungheni; Administrația Domeniului Public Pitești.

Ne puteţi transmite cererea dvs. prin intermediul formularului de mai jos.

(Vă rugăm să precizaţi bugetul şi termenul limită)

 

Ce spun clienții noștri

Vezi aici o parte dintre clientii nostri!

 • "Prezentare clară și la obiect, cu exemple practice și pe înțelesul tuturor, usor de asimilat."

  Macor Anișoara - Consiliul Județean Bacău
 • "Mi-au plăcut modul de prezentare, claritatea și calitatea informațiilor prezentate și asocierea permanentă a informațiilor cu exemple."

  Grosu Oana - Consiliul Județean Bacău
 • "Mi-au plăcut: exemplificarea simplă și concretă, interacțiunea cu sala, captarea atenției celor prezenți, maleabilitatea lectorului."

  Șendrea Răzvan - Consiliul Județean Bacău
 • "Un curs de impact, interactiv, pe măsura așteptărilor."

  Fecioru Narcisa - Consiliul Județean Bacău